Chứng nhận sản phẩm Belli

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh đã được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Belli”

Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua và sử dụng sản phẩm mang nhãn hiệu “Belli” với đặc điểm đăng ký với cục sở hữu trí tuệ. 

Những cá nhân, doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu “Belli” của công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh là vi phạm pháp luật. 

(Hình ảnh chứng nhận sở hữu trí tuệ đang cập nhật!)